Avfallshämtning

Slam

Du som har en enskild avloppsanläggning behöver regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan. Tömningen ska i normalfall utföras minst en gång per år.

Frågor och svar

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Gislaved kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg av Sandahls.

Gnosjö kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg av Sandahls.

Vaggeryds kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg av Ohlssons.

Värnamo kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

Hur gör jag för att beställa en extratömning/akuttömning?

Gislaved kommun
Beställ via SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Gnosjö kommun
Beställ via SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Vaggeryds kommun
Beställ via SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, ring Ohlssons jourtelefon 070-484 21 62.

Värnamo kommun
Beställ via SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00.
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Vad behöver jag tänka på inför slamtömning?

  • Vägen ska vara minst 3 meter bred.
  • Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Vägen ska kunna bära ett fordon med vikten 30 ton.
  • Vägen ska hållas halkfri och vara plogad när det är snö.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för fordonet.
  • Vägen till brunnen ska vara fri från hinder t.ex. snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker etc.
  • Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta (max vikt 35 kg vid skjutning åt sidan, max vikt 15kg om locket måste lyftas)
  • Slamanläggningen ska vara tydligt märkt och området röjt från grenar, hög vegetation och vintertid skottad/sandad.
Vi har just nu vissa störningar vad gäller sophämtningen, läs mer under driftstörningar.