Avfallshämtning

Latrin

Fr.o.m. säsongen 2019 kommer det att vara budning för hämtning av latrinkärl. Det innebär att ditt kärl inte längre töms på angivna dagar, utan du får själv ta kontakt med vårat kontaktcenter via mejl eller telefon när det är dags för tömning.

Tömningen sker med separat bil och turerna körs på fasta dagar varannan vecka. Vilka dagar detta blir uppdaters inom kort. Chauffören hämtar ditt fulla latrinkärl och lämnar ett tomt hos dig.

Avgift per budning i Gislaved-, Gnosjö- och Värnamo kommun är 375 kr inklusive moms.

Frågor och svar

När hämtas min latrintunna?

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo sker efter budning. Turerna körs på fasta dagar varannan vecka.

Vaggeryd har kvar sina tidigare angivna dagar.

Vad behöver jag tänka på inför latrintömning?

  • Använda behållare ska förslutas och ställas fram vid tomtgräns intill kärl för hushållsavfall, senast kl. 06:00 aktuell dag. Behållaren ska vara lättåtkomlig, området runtom ska vara fritt från grenar och dylikt
  • Latrinkärlet får enbart innehålla avföring och toalettpapper
  • Kärlet bör inte väga mer än 15 kg
Vi har just nu vissa störningar vad gäller sophämtningen, läs mer under driftstörningar.