Avfallshämtning

Avfallshämtning

SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. De fastigheter som inte har kommunalt vatten/avlopp utan en enskild avloppsanläggning får dessutom ett abonnemang för tömning av slam. Om man har toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning tillkommer abonnemang för latrinhämtning. Det finns även i vissa fall möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar påsk 2018

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Vaggeryds kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Långfredag 30/3

Måndag 2/4

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

När töms mitt sopkärl?

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun fr.o.m. 1 februari 2019, och i Värnamo kommun fr.o.m. 1 april 2019. För info om dina tömningsdagar, se vår tömningskalender

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. För exakta tömningsdagar, se sophämtningskalendern ovan.

Vaggeryds kommun
Hämtningsdagar Vaggeryds kommunPDF

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning varannan vecka från maj till september.


När töms min enskilda avloppsanläggning?

Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

Tömningen aviseras i förväg.

När hämtas min latrintunna?

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun sker efter budning. Turerna körs på fasta dagar varannan vecka.

I Vaggeryds kommun sker latrintömning på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj - 30 september.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall på onsdagar udda veckor.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.