Abonnemang och regler

Våra faktureringsrutiner

Vi på SÅM fakturerar din renhållningsavgift kvartalsvis för privatpersoner och månadsvis för flerfamiljsfastigheter och verksamheter. Både sophämtning och slamtömning faktureras i efterskott, när tömningen har skett. Vår första fakturering kommer att ske i slutet av mars 2018.

Du som abonnent har möjlighet att betala antingen via traditionell pappersfaktura, alternativt via e-faktura eller autogiro. Både e-faktura och autogiro är kostnadsfria tjänster. Vilket man föredrar är en smaksak, men fördelen med e-faktura är att du slipper en massa pappersfakturor vilket också innebär en miljövinst. Har du autogiro så får du ändå ett pappersutskick i form av en makulerad faktura för att informera om vilket belopp som kommer att dras från ditt konto och när.

Här hittar du som leverantör information om hur du fakturerar oss på SÅM.

Frågor och svar gällande fakturering

Jag får inte beloppet på min faktura att stämma, vad har hänt?

Om beloppet på din faktura inte verkar stämma, vänligen kontrollera att abonnemangsform, storlek på kärl och hämtningsintervall är korrekt. Notera även att den faktura du nu fått avser tre månader. Kanske har du tidigare fått fakturan med annat intervall, och att beloppet därför är högre än vanligt. Observera även att det nu är 2019 års taxor som gäller, vilket kan innebära att din faktura har ett annat belopp än det tidigare haft. Det har dessutom uppstått en del missförstånd då våra fakturor specificeras inklusive moms. Om beloppet på din faktura ändå inte verkar stämma, vänligen kontakta oss

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Varför finns inte momsen specificerad på era fakturor?

Tyvärr har det momsen fallit bort på en del av våra fakturor. Detta beror på en miss i vårt verksamhetssystem. Det hela kommer att korrigeras till nästkommande fakturering, men om du önskar en ny faktura med momsen specificerad, vänligen kontakta oss.

Varför har jag fått en fast avgift på min faktura?

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang  och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader. 

Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. Detta innebär även att det i ett flerbostadshus utgår en fast avgift per lägenhet.

Läs mer om taxorna här.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Frågor och svar gällande e-faktura

Vad är e-faktura och hur fungerar det?

En elektronisk faktura (e-faktura) skickas till dig via din internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din pappersfaktura. Fakturan kan du titta på i internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura. Alla uppgifter är ifyllda på e-fakturan när du får den, men du kan ändra belopp och betalningsdag. Du får dock inte längre någon faktura på papper från oss.

Väljer du e-faktura så kan du hålla koll på dina fakturor via din internetbank. Många banker erbjuder även tilläggstjänster exempelvis att få ett meddelande via e-post eller sms varje gång du fått en ny e-faktura.

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du en påminnelse per post, på samma sätt som gäller för pappersfakturor.

Hur skaffar jag e-faktura?

Du anmäler att du vill ha e-faktura via din internetbank. När du genomfört en betalning till oss på SÅM så får du automatiskt en fråga om du nästa gång istället vill ha fakturan elektroniskt. Du kan även söka efter oss som e-fakturamottagare på din internetbank och anmäla dig.

Kan även företag få fakturan digitalt?

Vi har ännu inte fått igång funktionen för att skicka e-faktura till företag, men vi arbetar för att kunna erbjuda detta så snart som möjligt.

Jag har anmält mig till e-faktura, varför syns det inte i min internetbank?

Om du precis anmält dig som e-fakturakund så kommer detta inte att synas i din internetbank förrän nästa faktura kommer. Men om du gjort en anmälan och fått en bekräftelse via mail så är du registrerad och din nästa faktura kommer att komma digitalt.

Kan man få e-faktura oavsett vilken bank man har?

De flesta banker kan erbjuda e-fakturatjänst, dock inte alla. De banker som stödjer e-faktura är: Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, ICA banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din internetbank.
Har du generella frågor om e-faktura så hittar du svar på vanliga frågor härlänk till annan webbplats
Har du frågor om innehållet i e-fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Frågor och svar gällande autogiro

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Om du vill slippa pappersutskicket och ändå önskar att betalningen ska ske per automatik så kan du hos de flesta internetbanker välja e-faktura med automatisk betalning. Detta innebär att betalningen dras automatiskt på aktuellt förfallodatum, men du får fortfarande en faktura skickad elektroniskt till din internetbank. Se mer info under frågor och svar e-faktura ovan.

Hur skaffar jag autogiro?

För att teckna autogiro behöver du antingen ansöka via din internetbank, alternativt fylla i en blankett som du undertecknar och skickar in till oss. Du hittar blanketten för nedladdning här. För att tjänsten ska komma igång behöver också banken godkänna att det konto du angett får användas för autogiro och vi som betalningsmottagare ska godkänna dig som användare av autogiro. Autogirotjänsten administreras via företaget Bankgirot.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om autogiro?

Har du generella frågor om autogiro så hittar ytterligare information härlänk till annan webbplats.
Har du frågor om innehållet i fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.