Abonnemang och regler

Taxor

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. För att ta reda på vilken taxa som gäller för dig, läs mer under respektive kommun nedan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

taxor 2018

Renhållningstaxa i Gislaved och Gnosjö kommuner

Gislaved och Gnosjö kommuner har en gemensam avfallstaxa som från och med 2018 konstruerats om till en fast och en rörlig del. 

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. 

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang  och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.
Taxedokumentet finns att ladda ner enligt länkarna nedan. Populärtaxan är en enklare version av taxedokumentet, men är inte fullständigt, utan innehåller en enklare sammanfattning för att ge en tydligare överblick över vad taxan innefattar och hur mycket den enskilda abonnentens kostnad blir.

Populärversion taxa Gislaved och Gnosjö villor och fritidshusPDF
Populärversion taxa Gislaved och Gnosjö flerfamiljshus och verksamheterPDF

Fullständigt taxedokument Gislaved kommunPDF
Fullständigt taxedokument Gnosjö kommunPDF

Renhållningstaxa i Vaggeryds kommun

Taxan i Vaggeryds kommun för 2018 är sänkt med ca sju procent jämfört med 2017 års taxa. För att ta del av renhållningstaxan i sin helhet, klicka på länken nedan:

Taxedokument Vaggeryds kommunPDF

Renhållningstaxa i Värnamo kommun

I Värnamo kommun har en så kallad indexhöjning (tre procent) av taxan gjorts för 2018. Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. För att ta del av renhållningstaxan i sin helhet, klicka på länken nedan:

Taxedokument Värnamo kommunPDF


Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!