Abonnemang och regler

Abonnemang och regler

Avfallshanteringen i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner utgår från den renhållningsordning som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. För år 2018-2022 har GGVV-kommunerna upprättat en gemensam renhållningsordning som ligger för beslut under våren 2018.  Renhållningsordningen består av dels avfallsplan, som beskriver kommunens inriktning av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden, dels föreskrifter som ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till. Läs mer om Renhållningsordningen här.

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Läs mer om avfallstaxan här.

Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!